V balené vodě našli přes 24 tisíc chemikálií. Jednu obzvlášť škodlivou

20.02.2015 14:09

Němečtí výzkumníci objevili v 18 různých vzorcích balených vod endokrinní disruptory, které mohou nepříznivě ovlivnit reprodukční orgány. 

Z až 24.520 podezřelých chemikálií nacházejících se ve vodě z plastových lahví, jedna obávaná látka se vyskytovala v téměř všech zkoumaných vzorcích. Jde o 2-elylhexyl fumarát (DEHF) - endokrinní disruptor (narušovač), u kterého se opakovaně potvrdily anti-androgenní a anti-estrogenní účinky.

Endokrinní narušovače jsou látky, které:

zasahují do hormonálního systému mohou způsobovat rakovinné nádory 
vyvolávají porodní defekty 
zapříčiňují kardiovaskulární onemocnění 
přispívají k metabolickým onemocněním a poruchám vývinu

Na této studii pracovali Martin Wagner a Jorg Oehlmann z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem a Michael Schlusener s Thomasem Ternes z Německého federálního institutu hydrologie. Bylo potvrzeno, že balená voda může obsahovat vysoké množství pro vaše zdraví nebezpečných látek. To u odborné veřejnosti vyvolalo vážné znepokojení.

Co konkrétně bylo objeveno?

Autoři použili citlivé měření biologických procesů ve zkumavkách, aby zjistili celkovou estrogenní zátěž, kterou představuje voda uskladněna v plastech. Většina z analyzovaných vzorků vykazovala kontaminaci.

Kromě 2-elylhexyl fumarátu zjišťovali i možnou přítomnost dalších endokrinních disruptorů. Jeho naměřené množství bylo totiž menší, než bylo nutné pro vyvolání tak silných pozorovaných biologických změn ve zkumavkách. To znamená, že ve vodě musely být přítomny i další látky s podobným účinkem. Vědci domnívají, že objevili novou, dosud přehlíženou skupinu endokrinních narušovačů (disruptorů).

Aktivita vzorků na biologické procesy byla velmi silná. Ekvivalent 3,75 ml balené vody v láhvi deaktivoval receptory estrogenu a androgenu o neuvěřitelných 60-90%. 

Co můžete proti tomu udělat?

Odpověď je jednoduchá - nepijte balenou vodu z plastových lahví. Kromě toho si můžete zakoupit vodní filtry, které odfiltrují nejen chlór a jeho sloučeniny, ale i další škodlivé látky. Když si uděláte malý průzkum, není jejich až tak těžké sehnat i za poměrně málo peněz.

 

Zdroj: ce.com