Informace o nás

Naše priorita – lidské zdraví

Korporace „Sibiřské zdraví“ byla založena v 1996 roce v Novosibirsku. Od té doby aktivně podporujeme výzkum a vývoj a vyrábíme široké spektrum patentovaných biologicky aktivních doplňků stravy a léčebné kosmetiky. Základem našich výrobků je dlouhodobý vědecký výzkum jedinečných vlastností léčivek z oblasti Bajkalu a Horského Altaje. 
 

 
 
 

Přípravky pro zdraví musí být maximálně dostupné. Pro jejich rozšíření jsme zvolili nejmodernější způsob přímého prodeje.

V době, kdy jsme zakládali Společnost, inspirovali jsme se svými zkušenostmi předních, úspěšných a vůdčích osobností, které na trhu přímého prodeje dosahují značných obratů. Právě proto jsme se rozhodli vytvořit takovou obchodní strukturu, se kterou bychom i my sami chtěli uzavírat smlouvy. Strukturu, v rámci které lze vybudovat stabilní a perspektivní živnost a odkázat ji svým potomkům. 
 
 

NAŠE ZÁSADY:

Systém marketingu i prodeje je průzračně čistý a přehledný

Důsledné dodržování zákonů zemí, kde Korporace „Sibiřské zdraví“ vyvíjí svou činnost.

Úspěchu lze s Korporací „Sibiřské zdraví“ dosáhnout již po prvních krocích: ocenění, odměny a podpory se dostane všem, kteří dosahují výsledků.
Veškerá činnost Korporace je soustředěna na to, aby Konzultant vždy a všude měl možnost výdělku. A aby tento mocný pramen nejen peněz, ale i sebedůvěry, sebeúcty a seberealizace nikdy nevyschnul.

 
 

Čas je soudcem – prokázal, že po dobu působení Korporace „Sibiřské zdraví“ tato získala popularitu v mnoha zemích. Více než 18 let úspěšně působí naši spolupracovníci v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu. Otevřeli jsme zastoupení Korporace v Německu, Bulharsku, v Čechách, v USA a v Mongolsku. V současné době je „Sibiřské zdraví“ jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností na trhu zemí bývalého Sovětského Svazu. V uplynulém hospodářském roce vzrostl obrat prodeje o 81 %!

Korporace „Sibiřské zdraví“ vám nabízí zdraví i finanční zabezpečení. Zdraví podpoříte našimi účinnými ozdravujícími preparáty. Založte svou živnost a získejte finanční nezávislost s pomocí našich výrobků a jedinečných obchodních technik, které prokázaly svou efektivitu a tisícům lidí dopomohly ke zdraví a ekonomickému zajištění i pro všechny dny budoucí.

Historie Korporace „Sibiřské zdraví“ započala roku 1996, když dva mladí, dvacetiletí podnikatelé vytvořili společnost, která se rozhodla proniknout na široký trh s perspektivními ruskými vědecky podloženými produkty, určenými k podpoře lidského zdraví.

Myšlenka podpory národních projektů se v době absolutní převahy importované produkce ukázala být vpravdě revoluční. Za pouhých 5 let se sortiment produktů Společnosti rozrostl ze tří jednoduchých na více než 368 různorodých položek; mnohé z nich jsou skutečně jedinečné a na trhu Ruska dosáhly té nejvyšší poptávky. 

Růst poptávky po produktech Korporace „Sibiřské zdraví“ brzy nastolil otázku vybudování vlastních výrobních kapacit, neboť výrobní možnosti vědeckých partnerů Společnosti již nestačily uspokojovat rostoucí obrat zboží. V roce 1999 byl uveden do provozu první výrobní komplex Korporace „Sibiřské zdraví“.

V roce 1999 byl uveden do provozu první výrobní komplex Korporace „Sibiřské zdraví“.

Brzy poté, v roce 2001, zahájilo činnost vlastní Vědecké a inovační středisko, které sdružilo všechny vědecké Partnery Korporace „Sibiřské zdraví“, dosud působící jako samostatné vědecko-výrobní jednotky. Tento krok napomohl stálé výměně vědeckých zkušeností a napomohl vývoji a vytvoření absolutně unikátních receptur a produktů, které již v roce 2007 získaly první patenty. 

Zařazení vlastních, jedinečných a patentovaných produktů, vyrobených na základě sibiřských bylin, do sortimentu produktů Korporace «Sibiřské zdraví» umožnilo Společnosti vstup na mezinárodní trhy s vlastní, konkurenceschopnou nabídkou. Již od roku 2004 Společnost na mezinárodních trzích zahájila ofenzívu své obchodní značky.

V současnosti Korporace „Sibiřské zdraví“ úspěšně působí nejen v Rusku, kde je otevřeno již 79 firemních Zastoupení Korporace v 68 městech.

 

Společnost má zastoupení v 22 zemích světa! 

Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Bulharsko, Německo, Česká republika, Mongolsko, Spojené státy, Ázerbájdžán, rep. Moldavsko, Litva, rep. Bělorusko, Lotyšsko, Turecko, Vietnam, Polsko, Estonsko, Španělsko, Slovensko.

 

 

 

Každým rokem expanze Korporace „Sibiřské zdraví“ nabírá na obrátkách. Pro zajištění stále rostoucího obratu Korporace „Sibiřské zdraví“ v roce 2007 zahajuje činnost úplně nového, moderního výrobního komplexu a pouhé tři roky poté, v roce 2010 jej rozsáhle modernizuje a znovu rozšiřuje. Společnost stále rozšiřuje svůj sortiment a uvádí na trh více než 25 nových výrobků ročně, přičemž s ohledem na nejnovější vědecké poznatky současně inovuje receptury výrobků stávajících.

V roce 2007 Korporace zahajuje činnost nového, moderního výrobního komplexu.

 

 

Avšak nejdůležitějšími jsou v 17-ti leté historii působení Korporace „Sibiřské zdraví“ Příběhy Úspěchu partnerů společnosti.

Tisíce prostých občanů, kteří díky usilovné práci dosáhli Úspěchu, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání. Dostali příležitost k získání stálého měsíčního příjmu, příležitost realizovat své nejodvážnější sny a touhy, příležitost cestovat na nejkrásnější místa světa, mnohdy ve svém životě poprvé!

Více informaci na webu: https://cz.siberianhealth.com/cz/

 

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.