Pozor fluoru jen přiměřeně, jeho nadbytek zuby poškodí.

04.03.2015 17:29
 

Fluor je pro naše tělo potřebný, ale i v jeho případě platí – všeho s mírou. Dlouhodobý nadměrný přísun může vést k problému jménem zubní fluoróza. Poznáte ji podle skvrn na zubech.

 

Fluor je nepostradatelný při růstu kostí a zubů, je důležitý pro zubní sklovinu, kde působí proti bakteriím. Nedostatek fluoru se odráží na snížené kvalitě kostí, menší pevnosti zubní skloviny a zvýšené kazivosti zubů.

Ovšem nebezpečný je i dlouhodobě nadměrný přísun fluoru, při němž hrozí tzv. fluoróza. Musíme zkrátka najít „zlatou střední cestu“. 

Fluoróza je nevratný proces

Co je zubní fluoróza? „Jedná se o poškození skloviny z důvodu nadměrného přísunu fluoru v době mineralizace skloviny. Projevuje se bělavými, až žlutohnědými skvrnami (proužky) na zubech. Jedná se ireverzibilní proces – tedy nevratný,“ vysvětluje dentální hygienistka Jana Necidová ze Stomatologického zařízení Brno.

Zdroje fluoru

Za hlavní zdroj fluoru považujeme stravu a zubní pastu. Doplňkovými zdroji jsou fluoridové gely, fluoridové tablety, sůl s fluorem apod.

Pokud denní příjem fluoru ze stravy odpovídá denní doporučené dávce, není vhodné dále zvyšovat přísun fluoru z doplňkových zdrojů.

Zdroj: www.nechcikazy.cz

 

Pozor na nadměrný přísun fluoru v dětství

Je lepší, když si dítě čistí zuby pod dohledem rodičů, aby pastu tolik nepolykalo.
Autor: Isifa.cz

Fluoróza vznikne dlouhodobým nadměrným přísunem fluoru

Vzhledem k tomu, že fluoróza vzniká na stálých zubech v době jejich mineralizace, tedy v době dočasného či smíšeného chrupu, nejvíce jsou ohroženy děti.

„Nadměrný přísun fluoru v dětství (v době mineralizace skloviny stálých zubů) zvyšuje riziko vzniku fluorózy. Před několika lety se doporučovalo, aby byly malým dětem preventivně podávány fluoridové tablety. Naštěstí se od tohoto odstoupilo a tablety jsou podávány pouze u rizikových jedinců,“uvádí Jana Necidová.

S fluorem by se mělo zacházet opatrně, a proto jsou pro děti vhodnější speciální dětské zubní pasty, které fluor neobsahují.

Ale kdy nastane období, v němž se může nebo by se mělo s fluoridovou pastou u dětí začít?

„Doporučuji používat zubní pasty s fluorem cca od 3 let věku dítěte (pokud umí dítě vyplivovat). Pokud je u jedince přísun fluoru z jiných zdrojů (př. voda, potraviny), pak doporučuji zvážit, o jak velký přísun se jedná.“

Doporučený příjem fluoru

  • Doporučená denní dávka u dětí je cca 2 mg a u dospělých 3,5 mg.
  • Dávky nad 20 mg jsou toxické.
 

Vysoká dávka fluoru je nebezpečná pro těhotné ženy


Autor: Hedicalpicture­sinfo.com 

Fluoróza se projevuje skvrnami na zubech

Při dlouhodobě nadměrném přísunu fluoru v dětství může dojít až k rozpadu či vydrolení skloviny na stálých zubech. Citlivé je tedy období dětství. Znamená to, že přísunu fluoru v dospělosti se není třeba obávat? Ne tak docela.

„Dospělý člověk má většinou kompletně prořezaný chrup (mineralizovanou sklovinu), nadměrný přísun fluoru nijak nepoškodí sklovinu jeho zubů," říká hygienistka.„Vý­jimku ale tvoří těhotné ženy, které mohou nadměrnou dávkou fluoru poškodit plod,“ upozorňuje.

Lidí postižených fluorózou je stále hodně

Prevence je vždy lepší než následná náprava, takže na to bychom měli myslet v prvé řadě a hlavně u dětí. Prevencí fluorózy je jednoduše omezit přísun fluoridů na minimální dávku. Ale co když už je na prevenci pozdě a máme co do činění s poškozenou zubní sklovinou?

 

Estetická stomatologie je schopna do určité míry redukovat škody vzniklé fluorózou, ale nikoliv navrátit chrup do zdravého stavu. Je možné zuby vybělit, nicméně záleží na míře poškození skloviny.

V dnešní době je fluoróza zatím bohužel stále ještě celkem časté poškození zubní skloviny, což potvrzuje i Jana Necidová: „Do mé ordinace přichází mnoho lidí, kteří si stěžují na nepěkné „fleky, skvrny“ na zubech. Jedinou výhodou fluorózy je, že pod takovouto skvrnou (pokud ovšem nedošlo k rozpadu skloviny) s velmi velkou pravděpodobností nevznikne zubní kaz, neboť sklovina je v tomto místě značně odolná a přereminerali­zovaná.“ Na všem zlém si zkrátka musíme najít alespoň něco pozitivního…Čtěte více na: https://www.vitalia.cz/clanky/fluor-jen-primerene/#ixzz3TR2Zekfg

Péče o tělo představuje mnohdy spíše otravu organismu, než skutečnou péči o něj, ať už se jedná o chemicky kyselá tělová mléka, která by měla být zásaditá, nebo o fluoridované zubní pasty a krémy. Těm bývá navíc mnohdy dodávána malinová či jakákoli jiná příchuť, takže mají malé děti tendenci tento jedovatý lektvar z fluoridů a látek podporujících tvorbu pěny polykat. 
Fluorid sodný je známý jako karcinogen. Ovlivňuje mozkovou a nervovou činnost, oslabuje ledviny.
V kruzích vynikajících vědců je již od třicátých let známo, že fluorid sodný poškozuje zcela konkrétní oblast našeho mozku. 

Fluor je pro naše tělo prvek sice nutný, ale i velmi nebezpečný. Jeho nedostatek škodí, ale jeho přebytek snad ještě více. Při přebytku fluor se jeho soli akumulují v kostech – osteoskleróza, vzniká nadměrné zvápnění, změna růstu a kvality zubů (i jejich barvy), zbytnění a tuhnutí kloubů, kostní výrůstky. Velké dávky fluoru vychytávají hořčík z krve, tím mobilizují vápník z kostí, takže je odvápňují a způsobují „řídnutí kostí“.
Hodně fluoru bývá v čaji. Jedna sklenice čaje (po asi 5 minutách louhování) obsahuje asi 0,2 mg fluoru. Proto by se neměl pít často příliš silný čaj.
V průmyslových oblastech je přebytek fluor běžný, přičemž fluor z rostlin je mnohem toxičtější než fluor z vody a ze vzduchu. V oblastech s vysokým výskytem fluóru je tento prvek obsažen v mnoha nápojích a potravinách, které se zde vyrábějí. Přidává se do většiny zubních past a jako součást průmyslových hnojiv se může dostat do půdy. Vyskytuje se též v mořských produktech a ovsu.
Podávání fluoru je třeba vždy pečlivě zvážit. Právě v průmyslových oblastech bývá přebytek fluoru až padesátinásobný, přesto se dětem dodává ještě zubní pasta s fluorem!
Nadbytek fluoru se může projevovat skvrnami na sklovině zubů, nejprve bílé, pak šedé a při větší nadměrnosti jsou skvrny hnědé až černé. Při otravách fluorem je postižený bledý a sinalý, srdce bije stále pomaleji, dochází k nevolnostem a k chrapotu. Vyskytují-li se skvrny na sklovině zubů bez dalších průvodních jevů (viz výše), může to také být následek užívání antibiotik.
Fluor zůstává v těle dlouho, neboť je obsažen v kostech. I malé překročení doporučené denní dávky může způsobit bolesti kostí, ztuhlost, slabost, křídově bílá místa na zubech, hnědé nebo jamkovité zuby, výrůstky na kostech, rychlé stárnutí, zvýšené riziko rakoviny, vysokou úmrtnost (v oblastech se značnou koncentrací fluóru ve vodě až trojnásobnou), ochablou a vrásčitou kůži nebo sklerodermii. Někteří lidé mají hrb, což má na svědomí kostní fluoróza, která hrozí již při zvýšení koncentrace fluóru ve vodě o 1,5 násobek doporučené dávky. Horko, pití velkého množství vody a strava chudá na bílkoviny zvyšují příjem fluóru a jeho vedlejší účinky. Vysoké dávky fluóru jsou nesmírně jedovaté.
Jakákoli fluorizace pitné vody nebo zubních past, stejně tak jako podávání fluoridových tablet dětem by měly být zakázány. Bohužel je cosi takového běžně možné a dokonce je takové jednání navíc hrazeno z prostředků daňových poplatníků. Totéž platí i pro přidávání chloru do pitné vody a vody na koupání. Chlor není jen materiálním, nýbrž i energetickým jedem. Zbavuje vodu její magnetické energie. Tu ale potřebují především kosti, „matky našeho zdraví“, aby byly co možná nejdéle zdravé. Proto by si měl člověk vkládat magnetit do sklenice, z níž pije (jsou ale i jiné možnosti, jak vodu „oživit“). Naše životní prostředí je v současnosti chudé na magnetickou energii, zato je nabito energií elektrickou. Bohužel způsobuje tento nadbytek elektrické energie chemicky kyselé tělesné reakce. Magnetická energie způsobuje zásadité reakce.

U lékaře platíme rovněž za amalgamové zubní výplně. Země, jako například Švédsko, tyto výplně kvůli vědecky prokázanému riziku otravy již dávno zakázaly. V jiných zemích však zdravotní pojišťovny proplácejí výhradně jen výplně z amalgamu; ostatní výplně si musí zaplatit pacient sám!
Svět je postavený na hlavu. Po prevenci zdraví a prevenci předcházení nemocem není ani stopy, právě naopak. Nemoci a jejich důsledky jakoby byly systematicky připravovány.
Zamořování našeho životního prostředí postihuje všechny oblasti. Neomezuje se pouze na potraviny a na prostředky péče o tělo, léčiva, pochutiny či drogy. Nezastaví se ani před chlorováním pitné vody a vody určené ke koupání. Používání kyslíku nebo k tomu vhodných zásaditých solí by bylo mnohem smysluplnější. Chlor je vysoce jedovatou a karcinogenní substancí. To prokázal energetický výzkum pomocí radiestetických nástrojů. V této analýze se projevily všechny choroby, které se projevují v důsledku účinku chlóru. A cosi takového, jako je chlorovaná voda, používáme denně na vaření a koupeme se v chlorovaném bazénu.
(Zdroje těchto informací :publikace od Jiřího Jančy a Petera Jentschury-Josefa Lohkampera)
Pokud budete shánět v běžném obchodě či supermarketu, hypermarketu zubní pastu bez fluoru – zřejmě moc neuspějete. Ale přesto takové zubní pasty existují. Nabízí je již více výrobců. Ze své zkušenosti jsem používal zubní pastu Ganozhi od firmy DXN (bez fluoru a s Ganodermou), též je v nabídce Sibiřského zdraví (bez fluoru a navíc s propolisem)
Na toto téma existuje i na internetu mnoho informací. Pro příklad např. ze stránek www.zahady-zdravi.cz zde (převzatý text):
Sloučeniny fluoridu, kterou jsou vkládány do vody (fluoridace), zubní pasty a do různých tablet (včetně někerých vitamínů), nebyly nikdy před schválením testovány z hlediska bezpečnosti. Existují vážné obavy o tom, že fluorid představuje zásadní zdravotní riziko, kterému jsou denně vystavovány po celém světě miliony lidí. Následující body prokázaly i nedávné výzkumy nezávislé na dentálních společnostech.
Neurotixický vliv a snížení IQ
V roce 1995 neurotoxikolog a bývalý ředitel toxikologie na Forsyth Dental Center v Bostonu Dr. Pyhllis Mullenix zveřejnil výzkum o působení fluoridu na mozek zvířat, která byla vystavena mírné úrovni. Došlo k poškození mozku a negativní vliv byl registrován i na jejich chování. Potomci březích zvířat užívající relativně malé dávky fluoridu prokazovali hyperaktivitu. Nicméně u mladých a dospělých zvířat dostávajících fluorid došlo k opačnému efektu – k hypoaktivitě, nebo-li netečnosti. Toxické účinky fluoridu na centrální nervovou soustavu byly následně potvrzeny dalšími studiemi. Dvě nové epidemiologické studie, které se přiklánějí k potvrzení neurotoxických účinků na mozek, prokázaly, že děti vystavené vyšším úrovním fluoridu mají nižší IQ.
Studie zveřejněná v magazínu Výzkum mozku ukazuje, že krysy pijící pouze malou část fluoridu sodného ve vodě měly histologické léze v mozku podobné Alzheimerově chorobě a demenci. Kromě toho bylo při zvýšené expozici fluoridem prokázáno možné poškození krevní mozkové bariéry.
Příčina rakoviny
Ministerstvo zdravotnictví v New Jersey zjistilo, že rakovina kostí u chlapců byla dvakrát až sedmkrát vyšší v oblastech, kde byla fluoridovaná voda. Vědci americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) potvrdili, že na rakovinu kostí mají u zvířecích modelů vliv i fluoridy na nízké úrovni. Nová studie ukazuje, že je fluoridace spojena i s rakovinou dělohy.
Změna struktury a síly kostí
Fluoridy se postupně hromadí v kostech a způsobují nepříznivé změny kostní struktury. Již několik studií ukázalo, že fluoridace vede ke zvýšení zlomenin kyčle. Pevnost v tahu kyčle je zničena v průběhu přijímání flouridu.
Příčina vrozených vad a perinatálních úmrtnost
Toxikolog ve Velké Británii nedávno zjistil, že perinatální úmrtnost (úmrtí novorozeňat) ve fluoridované oblasti byla o 15% vyšší než v sousedních nefluoridovaných oblastech. Oblasti s fluorem mají přitom vyšší socio-ekonomický status a dalo by se očekávat, že budou mít nižší perinatální úmrtnost. Fluoridovaná oblast měla také o 30% vyšší riziko Downova syndromu. Chile zakázalo fluoridaci kvůli výzkumu Dr. Alberta Schatze, který ukázal souvislost úmrtí kojenců s fluoridací.
Neúčinnost prokázána
Sloučeniny fluoridu ve vodě a v doplňcích nepřináší žádný významný ochranný efekt pro naše zuby. Všechny nedávno ve větším měřítku provedené výzkumy prokázaly nulový přínos fluorizace vody. Proto i země bez fluoridace vody vykazují stejné zlepšení zdraví zubů jako ty s fluoridací. Navíc existuje vědecký důkaz, že nadměrná expozice flouridu vede ke zvýšení kazivosti zubů. Dokonce i vědci, kteří jsou pro fluoridaci, připouští, že neexistuje žádný relevantní průzkum, který by prokázal účinnost fluoridu v prevenci vzniku zubního kazu
Narušení imunity
Nezávislý výzkum ukázal, že fluorid narušuje funkčnost imunitního systému. Ve Spojených státech, kde jsou toxické sloučeniny fluoridu běžně přidávány do vody a dávány dětem od 60. až 70. let, si všimneme, že většina lidí z této generace má chronické poruchy imunitního systému.
Akutní nežádoucí účinky
Několik nezávislých a důkladných studií ukázalo, že fluoridovaná voda může způsobit akutní nežádoucí účinky. Některé z možných vedlejších projevů jsou: gastrointestinální symptomy, stomatitida, bolesti kloubů, polydipsie, bolesti hlavy, poruchy vidění, svalová slabost a extrémní únava.
Počáteční fáze kostní fluorózy
Fluorid může způsobit vážnou kostní fluorózu. Chronická a dlouhodobá expozice množství fluoridu běžně se vyskytující ve vodě a potravinách ve Spojených státech může způsobit počáteční fáze fluorózy, kterou mohou provázet bolesti v kostech a kloubech, pocity pálení, píchání a mravenčení v končetinách, svalová slabost, chronická únava, gastrointestinální poruchy, snížená chuť k jídlu, bolesti zad, osteoartróza, apod. Ve skutečnosti mohou být desetiletí používání fluoridů z vody a jiných běžných zdrojů příčinou těchto příznaků u velkého množství lidí. Navíc je třeba mít na paměti, že fluorid je kumulativní jed, který se dokáže hromadit v těle několik let. Velice málo zdravotních pracovníků je schopno určit takovou situaci, protože lékaři nejsou vyškoleni k testování a rozpoznávání chronické otravy z fluoridu.
Vyšší hladina olova a arzenu
Sloučeniny fluoridu ve vodě jsou často kontaminovány olovem, arzenem a radionuklidy, protože jsou sloučeniny fluoridu toxický odpad vedlejších produktů, které pochází např. z továren na výrobu hnojiv. Studie zveřejněná v roce 2000 ukázala, že vpouštění toxických sloučenin fluorokřemičitanu do vody („fluorizace“) způsobuje zvýšení hladiny olova u dětí.
Příčina osteoartrózy
Ve studii poblikované v roce 2001 v Rhuematology International vědci zjistili souvislost mezi expozicí fluoru a vývojem osteoartrózy. Úroveň expozice, která způsobovala osteoartrózu je ve Spojených státech zcela běžná.
Vznik chronických onemocnění
Klinická studie na Novém Zélandu ukázala, že použití fluoridu funguje jako prospěšný faktor ve vývoji Repetative Stress Injury (RSI – nemoc z povolání v kancelářských profesích jako tenisový loket či syndrom karpálního tunelu). Vynichání fluoridu a pravidelné doplňování hořčíků pacientům s RSI výrazně pomáhá.
Trvalé znetvoření zubů u mnoha dětí
Stále velké množství dětí používá zubní fluorizaci, která ovšem způsobuje stálé nepříznivé strukturální změny zubní struktury.
Inhibuje klíčové enzymy
Pokud se fluorid hromadí v ůrzných částech těla po cela desetiletí, může narušit činnost mnoha klíčových enzymů, což je známo již docela dlouhou dobu.
Potlačuje funkci štítné žlázy
Fluorid byl podáván na nízké úrovni během první poloviny 20. století jako účinná možnost potlačení štítné žlázy a léčbě hypertyreózy.
Velký počet akutních otrav
Fluor je extrémně jedovatý a i při nízkých dávkách umí způsobit akutní otravu. To je důvod, proč se nyní požaduje na zubních pastách s fluorem prodávaných v USA varování o jedu.
Nezávislí odborníci jsou proti fluoridu ve vodě
Více než 1500 odborníků v EPA, včetně expertů na toxikologii, hlasovali proti snaze o fluorizaci v Kalifornii kvůli zdravotním rizikům. Dokonce i kanadská Dental Association vyzval lidi, aby zabránili fluorizaci vody.
Neetické
Fluorizace znamená násilnou medikaci vody. Některé praktické zkušenosti ukazují naprostý nedostatek etiky u organizací, které s fluorizací souvisejí, hlavním cílem je obohacení.
Zákazy
Fluorizace není legální a není ve velkém množství povolena.
Historie vlivu fluoridů na člověka prostřednictvím fluoridaci pitné vody je protkána lží, chamtivostí a podvody. Vlády, které přidávají fluorid do pitné vody trvají na tom, že je to bezpečné, prospěšné a nezbytné, ale vědecké důkazy ukazují, že fluorid není bezpečný. V zemích, kde je používán se vyskutuje vyšší míra rakoviny, fluorózy, osteoporózy a dalších zdravotních problémů. Vzhledem k tlakům z oblastí výrobců hliníku, farmaceutických firem a výrobců zbraní je fluorid stále přidáván do pitné vody.
"Říkejte lež dostatečně hlasitě a dlouho a lidé jí uvěří."
- Adolf Hitler
"Fluorizace je největší případ vědeckého podvodu tohoto století."
- Robert Carlton, Ph.D, bývalý vědec EPA, 1992
Příběh začíná v roce 1924, kdy Interessen Gemeinschaft Farben (IG Farben), německá chemická výrobní společnost začala dostávat úvěry od amerických bankéřů, což postupně vedlo k vytvoření obrovské kartelové dohody. V roce 1928 Henry Ford a American Standard Oil Company (Rockefellerů) spojili svůj majetek s IG Farben a na počátku třicátých let měly více než sto amerických korporací, které vlastnily dceřiné společnosti a různá ujednání v Německu. I.G. Farben byly řízeny holdingovou společností, americkým IG Farben, který vypsal představenstvo: Edsel Ford, předseda Ford Motor Company, Chas. E. Mitchell, předseda Národní Rockerfeller City Bank of New York, Walter Teagle, předseda Standard Oil v New Yorku, Paul Warburg, předseda Federálního rezervního systému a bratr Max Warburg, finančník, Herman Metz, ředitel Bank of Manhattan, kontrolovaný Warburgy a řada dalších členů, z nichž tři byli souzeni a odsouzeni za německé válečné zločiny za jejich zločiny proti lidskosti.
Na konci druhé světové války americká vláda zaslala Charles Eliot Perkinsona, vědeckého pracovníka v oboru chemie, biochemie, fyziologie a patologie, se postarat o velké chemické závody Farben v Německu. Farben vypracoval plány během války na fluoridaci okupovaných zemích, protože bylo zjištěno, že fluoridace způsobila mírné poškození určité části mozku, které způsobuje menší schopnost pro postižené osoby bránit svou svobodu postižení se stávají více poslušnými vůči orgánům. Fluorid zůstává jedním z nejsilnějších anti-psychotických známých látek a je obsažen v dvaceti pěti procentech hlavních sedativ. Jak je uvedeno ve zprávě Rockefellera, briefing prezidenta o aktivitách CIA uvádí, že "drogový program byl součástí mnohem většího programu CIA, jehož cílem je prozkoumat možné způsoby ovládání lidského chování" (Stephen 1995).
Mýtus 'Prevence zubního kazu' spojený s fluoridy vznikl ve Spojených státech v roce 1939, kdy vědec Gerald J. Cox, zaměstnaný ALCOA, největším producentem toxického odpadu a fluoridu a v současné době ohrožený nároky lidí na odškodněná za fluoridové poškození, došel k závěru, že fluorid je prospěšný zubům a tvrdil, že by měl být přidán do národního zásobování vodou. V roce 1947, Oscar R. Ewing, dlouholetý ALCOA právník, byl jmenován ředitelem Federální bezpečnostní agentury. Během příštích tří let osmdesát sedm nových amerických měst začalo fluorizaci jejich vod, včetně kontrolního město ve studii fluorizace vody v Michiganu.
Nedávno odtajněné americké vojenské dokumenty, jako například Manhattan Project, ukazují, jak je fluorid klíčovou chemickou látkou ve výrobě atomové bomby. Vědci také začali tajné testování fluoridů na nic netušících nemocničních pacientech a mentálně retardovaných dětech. Ze zprávy "The 08 1948 Journal of American Dental Association vyplývá, že důkazy o nepříznivých účincích z fluoridu byly cenzurovány v USA komisí pro atomovou energii z důvodu národní bezpečnosti "(Griffiths 1998).
Během roku 1990 výzkum provedený toxikologem Harvardem Phillisem Mullenixem ukázal, že fluorid přidávaný do vody může vést k nižšímu IQ a že produkoval příznaky u potkanů, které se ​​silně podobají deficitu pozornosti. Jen pár dní před tím, než byl výzkum přijat k publikaci, Mullenix byl vyhozen z pozice šéfa toxikologie na Forsyth Dental Center v Bostonu.
Navzdory rostoucímu počtu důkazů, že je zdraví škodlivý, tak Americká federální a státní agentura pro veřejné zdraví a velké zubní a lékařské organizace, jako jsou American Dental Association (ADA) i nadále podporují fluorid. Fluorizace vody pokračuje navzdory sdělení Environmental Protection Agency (EPA), že "fluorid (který je přidán do obecní vody) je nebezpečný odpadní produkt, pro který existuje mnoho důkazů o nepříznivých účincích na zdraví "(Mullenix 1998).
Přestože je fluorid až padesátkrát jedovatější než oxid siřičitý, tak stále není regulován jako látka znečišťující ovzduší podle americké zákona o čistotě ovzduší. Vzhledem k tomu se tisíce tun průmyslového odpadu fluoridu nalije do pitné vody v celé Severní Americe, což údajně podporuje zářící úsměv našich dětí.
V srpnu 2003 EPA požádal, aby Národní rada pro výzkum,přehodnotila standardy fluoridu v pitné vodě, protože poslední revize v roce 1993 měla nedostatky ve výzkumu . Znění bylo: "Ani US Food and Drug Administration (FDA), ani Národní ústav pro dentální výzkum (NIDR), ani americká akademie dětskou stomatologiie nemá nějaký důkaz o fluorid jeho bezpečnosti nebo účinnosti" (Euro 1993). Ovšem US National Cancer Institute prohlásil fluorid jako "dvojsmyslný karcinogen" (Maurer 1990).
V současné době (2009) vláda USA i nadále zavádí další fluoridaci režimů v celé zemi, včetně vodního zákona, který prošel v listopadu 2003.
Ve společnosti, kde byly výrobky obsahující azbest, olovo, beryllium a mnoho dalších karcinogenů odvolány z trhu je překvapivé, že fluorid je stále obhajován. Zřejmě platí, že"Ti, kteří manipulují tento neviditelný mechanismus společnosti tvoří neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí sílou naší země ... naše mysli jsou lisované, náš názor a myšlenky jsou vytvářeny lidmi o nichž jsme nikdy neslyšeli" (Bernays 1991).
Podívejme se na několik zemí a jejich situaci ohledně fluoridu:
Rakousko:
"Toxické fluoridy nikdy nebyly přidány do veřejného zásobování vodou v Rakousku." (M. Eisenhut, vedoucí vodu
Oddělení, Österreichische Yereinigung für das Plyn-und Wasserfach Schubertring 14,-1015 Wien, Rakousko,
17.února 2000).
Belgie:
"Tato úprava vody nebyla nikdy použita v Belgii a nikdy nebude. "(Chr. Legros, řediteli,
Belgaqua, Brusel, Belgie 28. února 2000).
Čína:
Fluoridace je zakázána. Přirozeně vysoké hladiny fluoridů ve vodě jsou vážným problémem v Číně.
"Bartram řekl, že bylo mnoho dalších 'tichých hrozeb,' včetně nadměrných fluoridů v zásobování vodou v Číně, Indii a v Africe. V Číně samotné 30 milionů lidí trpí ochromujícím skeletem fluorózy. "(Jamie Bartram, koordinátor WHO vodu, hygienu a ochranu zdraví Program 22. března 2002) V Číně Světová zdravotnická organizace odhaduje, že je 2,7 milionu lidí zmrzačených skrz kosterní fluorózy.
Česká republika:
"Od roku 1993 se pitné voda neošetřuje fluoridem ve veřejné vodovodní síti. Přestože fluoridace pitné vody není vlastně zakázané.
Dánsko:
"Jsme rádi, že podle dánského Ministerstva životního prostředí a energetiky, toxické fluoridy nikdy nebyly přidány do veřejného zásobování vodou. V důsledku toho není dánské město, které by kdy bylo fluoridované. "(Klaus Werner, Královské dánské velvyslanectví ve Washingtonu DC 22. prosince 1999).
Finsko:
"Existují lepší způsoby, jak zajistit fluorid našim zubům. "(Paavo Poteri, úřadující generální ředitel, Helsinky Voda, Finsko, 7. února 2000).
"Umělá fluoridace pitné vody byla praktikována ve Finsku jen v jednom městě, v Kuopio, s populací asi 80.000 lidí (1,6% finské populace).
Fluoridace začala v roce 1959 a dokončena byla v roce 1992 v důsledku odporu místních obyvatel. Nejobvyklejšími důvody odporu uvedenými v tomto kontextu bylo právo jednotlivce na pitnou vodu bez dalších chemikálií používaných pro léčbu omezených skupin obyvatelstva.
Fluoridace pitné vody není ve Finsku zakázána.
(Leena Hiisvirta, M.Sc., hlavní inženýr, ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví, Finsko 12. ledna 1996.)
Francie:
"Fluorid není uveden v seznamu 'chemikálií pro úpravu pitné vody'. "(Louis Sanchez, řediteli de la Ochrana de l'životního prostředí, 25. srpna 2000).
Německo:
"Obecně platí, že v Německu je fluoridace pitné vody zakázána. "(Gerda Hankelovy-Khan, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo 16. září 1999).
Maďarsko:
Zastaveno z technických důvodů v roce 1960.
Indie:
Přirozeně vysokými hladinami fluoridů v podzemních vodách byly postiženy nejméně desítky milionů obyvatel fluorózou, což často vede k zmrzačení skeletu. Indická vláda již pracuje na odstranění fluoridů ze zdrojů pitné vody pro zmírnění této krize. V Indii je 17 ze 32 států identifikováno jako "endemické" oblasti. Odhaduje se na 66 milionů lidí v ohrožení až 6 milionů lidí vážně postižených.
Japonsko:
Odmítnuta fluoridace: "... může způsobit zdravotní problémy ....".
Lucembursko:
"Fluorid nikdy nebyl přidán do veřejného zásobování vodou v Lucemburku."(Jean-
Marie RIES, vedoucí oddělení vody, správa De L'životní prostředí, 3. května, 2000).
Co je to Fluoróza
Fluoróza je onemocnění způsobené nadměrným příjmem fluoridových solí. Fluoróza zubní skloviny způsobuje zbarvení zubů a je vyvolána příliš velkým přívodem fluoru v době mineralizace skloviny. Fluoróza způsobuje viditelné matně bělavé, u závažnějších poškození žlutohnědé nebo hnědé skvrnky nebo také proužky. Projevy fluorózy kostí je remodelace kostí, známky osteosklerózy a vystupňování novotvarů a resorpce kostí.

Řešení je naše sibiřská zubní pasta bez flouru.


ORIGINÁLNÍ RECEPTURA 
     
Speciální formule zubní pasty je sestavena na základě autorské receptury. Včelí propolis je jedním z nejúčinnějších přírodních prostředků, oplývající tím nejširším spektrem zdraví prospěšných vlastností. Propolis, obsažený ve složení zubní pasty «Sibiřský propolis» přispívá k dobrému stavu chrupu a zlepšuje dýchací funkce.
 
PROSPĚŠNOST
Prospěšné vlastnosti propolisu jsou zvýrazněny dalšími aktivními složkami pasty:
• Extrakty pěti sibiřských bylin (heřmánku, šalvěje, rakytníku, badanu, kakostu) zvýrazňují ochranné a zpevňující vlastnosti pasty.
• Éterické silice činí proceduru čištění chrupu komplexní, dodávají svěžest dechu.
• Papain je aktivní složkou, která pečlivě a účinně čistí chrup, aniž poškozuje zubní sklovinu.
BEZPEČNOST
Zubní pasta «Sibiřský propolis» neobsahuje laurylsulfát sodný, syntetická barviva, ani abraziva.

Obsah: 75ml
Objednávka zde: https://cz.siberianhealth.com/cz/bc/shop/list_c/0/712249/
Další produkty zde: https://cz.siberianhealth.com/cz/
 
Cena zubní pasty 160 Kč. 
Líbí se Vám nějaké výrobky a nechcete se stát členem?
Jak se stát členem  a mít produkty o 25 % levnějí i více najdete pod složkou vydelek.

Pokud jen chcete něco objednat. Pošlete mi do zprávy číslo výrobku a já Vám ho pošlu. Nad 1250,-Kč poštovné zadarmo.